Prata med barnen om Corona

4 Click here to go to Win A Day Casino Mobile!

Jag tänker att man först och främst lyssnar, ser och hör vad barnet själv har snappat upp, för att det kan förekomma mycket rykten och fantasier. Så ge utrymme så man kammar hem deras frågeställningar först och främst. Det tycker jag är viktigt. Och sen så är det bra att man själv har fakta så att man lugnt och tryggt kan förklara för barnen. Det är viktigt att veta att man som förälder… om man är orolig själv så är det väldigt lätt att det spiller över på barnen. Så, att själv ha fakta är viktigt för att nå fram till barnen med det man vill säga. Jag tycker att man ska beskriva coronaviruset som en influensa, och vanligtvis är barn inte rädda för influensa. Det är ju inget som är farligt Sedan tänker jag att man kan göra barnet delaktig genom att prata om att tvätta händer och nysa i armvecket och så, så att man själv är aktiv som barn. Och sen självklart så ska man prata om att, som sjukvårdens ut idag, så jobbar man för ett vaccin och att det kommer så småningom. Såna här saker har hänt tidigare och då har man hittat medicin. Så man inger hopp, tillit och tilltro. Det som kan vara svårt, och som man kanske en värjer sig emot, är det här med att prata om döden. De tänker jag att man ändå måste prata med barnen om, eftersom det är sånt man snappar upp såklart. Så det här med att om man är äldre… och man har andra sjukdomar… så kan det vara farligt och då kan man dö. Det är viktigt att benämna, så att man inte skönmålar och värjer sig för det. Lyssna på barnet Ta reda på fakta själv Inkludera barnet Undvik inte svåra ämnen Och sist, men inte minst… Tilltro och hopp!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *