Örebro Universitet om Coronaläget just nu

4 Click here to go to Win A Day Casino Mobile!

Nu går Sverige in i ett allvarligt läge. Ett allvarligt läge, men inte ett krisläge. Vi har ett gemensamt ansvar att minska smittspridningen och kapa toppen. Som rektor vill jag att universitetet ska bidra att vi ska göra vår del. Ett antal av de åtgärder vi har vidtagit syftar precis till detta. Vid universitetet pågår nu ett intensivt arbete med att lägga om undervisningen och göra den digital, i så stor utsträckning som möjligt. Det är många lärare som nu håller på att göra om sitt undervisningsmaterial. För att det här ska fungera. Tentamensfrågorna är extra aktuella. Det är inte alldeles okomplicerat att från en dag till en annan lägga om från en normal examination till en digital. Där har vi inte lösningarna på alla frågor än. Men ett intensivt arbete pågår. Jag uppmanar alla studenter att ta del av den senaste informationen som finns i Blackboard. Det händer saker hela tiden. Förhållandena ändras kontinuerligt. Det är jätteviktigt att vara inne på Blackboard. Det som händer just nu är att vår krisledningsorganisation är igång. Den började i onsdags. Där sitter rektor, universitetsdirektör, säkerhetschef och kommunikationschef med flera. Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram de beslut som behövs. De rekommendationer som behövs. Idag ska vi träffas igen, i eftermiddag. Vi har studenter som just nu befinner sig utomlands. För studier vid andra universitet. Vi nås av nyheter om att det finns länder som stänger sina gränser. Att flygbolag drar in sina flygningar. Här är det jätteviktigt att studenterna själva håller sig uppdaterade, med vad som gäller just för deras universitet och deras land. Vi kommer att diskutera frågorna extra mycket på universitet, och går ut med information så fort vi har mer att ge. För studenter som har varit ute och rest, så gäller att de nu stannar hemma i fjorton dagar. De sätter sig i karantän, så att vi minskar smittspridningen. När det gäller studenternas VFU, så är den ganska komplex. Där är vi beroende av våra samarbetspartners. På till exempel skolor och sjukhus. Förhållandena ändras hela tiden. Det går fort med nya beslut. Så det är jätteviktigt att studenterna tittar och läser på Blackboard, hela tiden. Vi vid Örebro universitet har valt att försöka att hålla igång verksamheten även om det blir vissa störningar. Andra länder har gjort andra prioriteringar. Det är många utländska universitet som stänger ned. Vi vill att verksamheten ska fortgå, så mycket som möjligt men med hänsyn tagen till att vi har en smittspridning i samhället. Vi jobbar mer digitalt. Vi försöker få ned den här vassa spetsen i antalet insjuknande fall. Genom att sprida smittrisken. För det är faktiskt vad det handlar om – att sprida den. Vi har ett ansvar som universitet att se till att verksamheten fungerar. Både med forskning och utbildning. Och dessutom, så länge frågan om CSN för våra studenter inte är löst så kan vi inte bara stänga ner. Det vore ansvarslöst.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *