CORONA: Stefan Löfven: Därför stänger vi inte skolorna

https://www.youtube.com/watch?v=AIX25_1tk4A

Enligt statsministern så krävs det en noggrann analys innan beslut fattas om att stänga skolor. LISTAN PÅ SAMHÄLLSBÄRANDE YRKEN
Listan kommer från Länsstyrelsen i Stockholm. Barn med föräldrar inom dessa yrken föreslås ha rätt till omsorg även vid skolstängning. Personal vid hamnar och flygplatser Personal till storkök Personal inom vård och omsorg Larmcentralen Kritisk personal inom finansiella sektorn Begravningsverksamhet Sanering Personal till transporter av material Krisledningspersonal Kommunalteknisk försörjning Bevakning Stödfunktioner inom IT telefoni och HR Dagligvaruhandel Energibolag Gränskontroll Underrättelseverksamhet Räddningstjänst Barnomsorg Rättsväsendet Personal till kollektivtrafik Symtom
Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka. Det är vanligt med ett eller flera av följande symtom: feber
torrhosta
andningsbesvär
snuva
halsont
huvudvärk
värk i muskler och leder
illamående.
Symtomen kommer oftast omkring fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. En del får svårare besvär, som lunginflammation. #corona #expressen #youtube See on Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *