https://www.youtube.com/watch?v=cd3zHX-P1eM

Kjell Mo, Henrik Tidefjärd och Klara-Maria Mach är några av svenskarna som insjuknat De har fått symtom som hosta och feber. Men den största utmaningen verkar ändå vara att sitta hemma, utan det sociala, i så kallad karantän. Symtom Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka. Det är vanligt med ett eller flera av följande symtom: feber torrhosta andningsbesvär snuva halsont huvudvärk värk i muskler och leder illamående. Symtomen kommer oftast omkring fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. En del får svårare besvär, som lunginflammation. #corona #expressen #youtube See on Youtube

Leave a Reply