Välkommen på öppet hus

Advertisements

Den 4-6 februari håller Svenska kraftnät öppet hus om den planerade kraftledningen mellan stamnätsstationerna Skogssäter och Stenkullen i Västra Götaland.Informationen är hämtad från www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/skogssater-stenkullen/utredning/valkommen-pa-oppet-hus/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *