Samrådsredogörelse från kompletterande samråd 2013

Advertisements

Nu är samrådsredogörelsen för det kompletterande samrådet gällande den planerade 400 kV-ledningen mellan stationerna Skogssäter och Stenkullen sammanställd. Det kompletterande samrådet hölls vintern 2013.Informationen är hämtad från www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/skogssater-stenkullen/utredning/samradsredogorelse-fran-kompletterande-samrad-2013/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *