Samrådsmöten om MKB för Nässjö–Hörby

Advertisements

Svenska kraftnät bjuder in till samrådsmöten om nya likströmsförbindelsen mellan Barkeryd och Hurva. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) och den föreslagna ledningssträckningen kommer att presenteras.Informationen är hämtad från www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/sydvastlanken/utredning/samradsmoten-om-mkb-for-nassjohorby/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *