Samrådsmöte om sträckan Hässleholm–Ignaberga–Häglinge

Advertisements

Svenska kraftnät har tagit fram ett alternativ till det tidigare presenterade förslaget för SydVästlänkens sträckning mellan Hässleholm och Häglinge. Vi bjuder nu in till samrådsmöte om det alternativa förslaget. En kompletterande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och den alternativa ledningssträckningen kommer att presenteras.Informationen är hämtad från www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/sydvastlanken/utredning/samradsmote-om-strackan-hassleholmignabergahaglinge/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *