Plan för cykelväg Hammar-Skillinge ställs ut i höst

Advertisements

Trafikverket närmar sig ett färdigt förslag på planen för gång – och cykelvägen. Som en sista möjlighet att lämna synpunkter kommer planen att göras tillgänglig för granskning hösten 2019. Just nu arbetar Trafikverket med inkomna synpunkter som mottogs under samrådshandlingsskedet. De arbetar även med en miljökonsekvensbeskrivning. När länsstyrelsen har godkänt denna kommer den att ställas […] Informationen är hämtad från www.simrishamn.se/blog/2019/06/24/plan-for-cykelvag-hammar-skillinge-stalls-ut-i-host

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *