Kompletterande samråd Skogssäter-Stenkullen

Advertisements

Svenska kraftnät har nu skickat ut ett kompletterande underlag för samråd kring nya utredningsområden för den planerade kraftledningen mellan stamnätsstationerna Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun. Underlaget har skickats till berörda fastighetsägare, organisationer och myndigheter.Informationen är hämtad från www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/skogssater-stenkullen/utredning/kompletterande-samrad-skogssater-stenkullen/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *