Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 juni – ett axplock beslut

Advertisements

Helårsprognos 2 2019 för Simrishamns kommun. Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av helårsprognos 2. Prognosen är upprättad efter maj månads utgång. Kommunens budgeterade balanskravsresultat ligger på 10,6 mnkr vilket förutsätter ett nollresultat i driften. Med ett prognostiserat driftresultat på -13,1 mnkr uppnås inte balanskravsresultatet för år 2019, utan balanskravsresultatet prognostiseras då bli […] Informationen är hämtad från www.simrishamn.se/blog/2019/06/19/kommunstyrelsen-28-november-ett-axplock-beslut

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *