Informationsblad – Nu rivs den gamla ledningen

Advertisements

Innan vi kan börja bygga den nya 400 kV-ledningen på sträckan mellan Östansjö och Bona måste den befintliga 220 kV-ledningen rivas. Det sker i flera etapper och arbetet inleddes i mars.Informationen är hämtad från www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/sydvastlanken/byggnation/informationsblad—nu-rivs-den-gamla-ledningen/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *