Förtydligande gällande Skogssäter-Stenkullen

Advertisements

I samrådsunderlaget för den planerade 400 kV-ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen har det varit otydligt vad som är alternativ H och I vid Ryd. Vi publicerar därför en karta med de rätta benämningarna.Informationen är hämtad från www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/skogssater-stenkullen/utredning/fortydligande-gallande-skogssater-stenkullen/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *