Förskjutning av kompletterande åtgärder längs kabelsträckan

Advertisements

I november 2015 informerade vi om vtt vi skulle inleda arbeten med att återställa, komplettera och byta ut markeringsskyltar längs SydVästlänkens kabelsträcka. Tyvärr kunde inte arbetet genomföras som planerat utan kommer istället att utföras nu, med start i mitten av maj 2016. Informationen är hämtad från www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/sydvastlanken/byggnation/forskjutning-av-kompletterande-atgarder-langs-kabelstrackan/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *