Domstolen ger Svenska kraftnät rätt – kreosotfundament tillåtna

Advertisements

Fyra kommuner överklagade Svenska kraftnäts användning av impregneringsmedlet kreosot vid bygget av kraftledningar. Nu har Mark- och miljödomstolen gett Svenska kraftnät rätt: användning av kreosotimpregnerat trävirke i stolpfundament är tillåten enligt svensk lag och EU:s kemikaliedirektiv.Informationen är hämtad från www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/sydvastlanken/byggnation/domstolen-ger-svenska-kraftnat-ratt–kreosotfundament-tillatna/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *