Detaljkartor över norra grenen

Advertisements

I sommar startar arbetet med byggvägar och stolpfundament längs hela SydVästlänkens norra gren. Nu finns detaljkartor över sträckningen att ladda ner.Informationen är hämtad från www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/sydvastlanken/byggnation/detaljkartor-over-norra-grenen/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *