Ansökan om koncession inlämnad för SydVästlänkens norra del mellan Hallsberg och Barkeryd

Advertisements

Fredagen den 5 februari 2010 lämnade Svenska kraftnät till Energimarknadsinspektionen in en ansökan om koncession (tillstånd) för att bygga och driva en ny växelströmsledning.Informationen är hämtad från www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/sydvastlanken/utredning/ansokan-om-koncession-inlamnad-for-sydvastlankens-norra-del-mellan-hallsberg-och-barkeryd/

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *